Info

Wijkcomite Pulhof

Wijkcomite Pulhof
Verantwoordelijke:
Jan Dedecker
Email:

pulhofwijk@gmail.com

Beschrijving:

De functie van het Wijkcomité Pulhof is:  Communicatie tussen de wijk en het district Berchem  Wijkcirculatieproblematiek  Positieve inbreng in verband met de herinrichting en de heraanleg van het pleintje ter hoogte van de school  Goede communicatie tussen de school en de buurt  Een zekere vorm van sociale controle in verband met de veiligheid en de leefbaarheid van de buurt

Locatie:

Berchem

Kaart:
Contacteer ons


  • Wijkcomite Pulh ...
  • Tekstberichten
  • Het ontstaan van ons Comité Pulhof
  • Het ontstaan van ons Comité Pulhof
  • 12:39 - 04/11/10

Sinds plannen bekend werden in verband met de heraanleg van het plein aan de Strijdhoflaan ter hoogte van de school Pulhof, werd de nood aan een gespreksgroep bestaande uit buurtbewoners sterk aangevoeld.

Enkele mensen hebben zich geëngageerd en hebben sinds enkele jaren reeds een heel goed contact met de officiële overheid, de school en de buurt.  Er is dan ook een wijkcomité opgericht om de officiële contacten met het district Berchem te coördineren zodat er een aanspreekpunt is voor alle partijen.  Dit resulteert in het deelnemen aan vergaderingen, besprekingen en overleg over een aantal onderwerpen die de buurt aanbelangen.