Info

Wijkgroep Ertbrugge

Wijkgroep Ertbrugge
Verantwoordelijke:
Paul Lermytte
Website:

www.youtube.com/watc ...

Email:

wijkgroep.ertbrugge@ ...

Beschrijving:

Met de viering van 35 jaar beschermd landschap Ertbrugge, werd de Wijkgroep Ertbrugge nieuw leven ingeblazen. Verscheidene mensen uit Wijnegem en Deurne, sloten zich aan om deze viering, die wij samen organiseren met de Gemeente Wijnegem, en het District Deurne, tot een goed einde te brengen. Op zondag 27/9 vanaf 09.30 uur starten wij met gelijktijdige begeleide wandelingen (negen in 't totaal + kinderwandelingen). 's middags brengen we onze eigen picknick mee, en in de loop van de namiddag zijn er officiële toespraken, en krijgt Ertbrugge de gepaste kadootjes. Er is animatie voorzien, en de mogelijkheid om iets te drinken. En voor zij die er niet genoeg van kunnen krijgen, is er de avond voordien al een begeleide 'schermwandeling', met aandacht voor nachtinsecten (kinderen toegelaten!). Meer info later, via deze webstek, maar ook via de pers, affiches en flyers. Zet zondag 27/9/2020 NU al in je agenda! Het 'Noordoostelijk Stadsrandbos', waarvan Ertbrugge de ruggengraat uitmaakt, werd intussen omgedoopt tot 'GruunRant' (www.gruunrant.be), en diverse verenigingen, ambtenaren en politici werken nu samen aan het behoud van deze groene gordel rond Antwerpen. Mede op onze vraag startte de Provincie Antwerpen met een groot plan, waarvan het grondgebied quasi overeenkomt met GruunRant. GruunRant haalde ook een 250.000 €-project binnen van de Vlaamse Gemeenschap, om verharde gronden te gaan omzetten in groene open ruimte (GruunRant Onthardt!). Het beschermde landschap Ertbrugge op de grens tussen Deurne en Wijnegem (t.o.v. Makro en Shoppingcenter Wijnegem) en de omliggende straten, zijn ons werkterrein. Ertbrugge werd ,voornamelijk dank zij onze jarenlange inzet, als landschap beschermd in 1985. Op 19 mei 2012 organiseerden wij, samen met Wijnegem en Deurne, een feest voor 25 jaar bescherming van Ertbrugge. Ertbrugge maakt deel uit van een grote groene buffer tussen stad en buitengebied, samen met het Stadspark De Bremweide, De Fortvlakte, Ruggeveld, Boterlaer, Silsburg, Immerseel, de valleien van het Schijn en de Koude Beek, het Rivierenhof, en verdere groengebieden in Schoten, Wijnegem, Wommelgem en Borsbeek. Mét de Provincie en vzw Red de Voorkempen, zijn wij actief in de uitbouw van het Regionaal landschap De Voorkempen, en in een noordoostelijk stadsrandbos van in de haven tot Wommelgem. Wij participeerden mee in het sfeerbeeld voor een vertunnelde R11/R11bis (Militaire baan), en zullen, in de nabije toekomst ook mee betrokken worden in het sfeerbeeld voor een mogelijke A102 (oostelijke bretel). De Wijkgroep Ertbrugge (opgericht in 1976)is de officiële vertegenwoordiger van vzw Red de Voorkempen in Deurne. Wij zijn ook actief rond mobiliteit in de wijk. Wij proberen met zo veel mogelijk andere bewonersgroepen gezamenlijke projecten uit te werken. Wij organiseren elk jaar de Burendag, en elk jaar, met de omliggende straten, een Buurtborrel. In 2011 en 2012 werd meegedaan aan de Lentepoets. Vint ons ook op Facebook!

Locatie:

Deurne

Kaart:
Contacteer ons


  • Wijkgroep Ertbr ...
  • Tekstberichten
  • Nieuwjaarsnieuwsjes
  • Nieuwjaarsnieuwsjes
  • 12:08 - 18/12/20

Beste buur,

nog wat eindejaarsnieuws over onze buurt:
 
Heraanleg Schotensesteenweg.
- Het laatste stuk van de Schotensesteenweg wordt heraangelegd.  
- de werken zouden moeten starten op 01/08/2021
- vanaf Nieuwjaar wordt er werk gemaakt van de inspraak van de bewoners.
- Vermoedelijk zal dat - zeker in 't begin - digitaal moeten gebeuren.  Mensen die niet graag digitaal vergaderen, kunnen hun ideeën altijd kwijt in de brievenbus van 295.
- Wij proberen om zo snel mogelijk ook menselijk contact te krijgen.  Dat praat gemakkelijker.
- Iedereen krijgt de kans om zijn/haar mening te geven.  Maar dan moet je uiteraard wel meedoen.  Praat er nu al over met je buren.
- We houden jullie op de hoogte van de eerste infosessie.
De heraanleg van de fiets- en voetpaden, die door Rio-Link werden kapot gereden, zal niet meer gebeuren vóór die heraanleg.
 
Heraanleg Van Heymbeecklaan.
- Deze wordt aangelegd als 'klimaatstraat'.  Bedoeling is, om de verkoeling en de goede lucht van Ertbrugge, te verspreiden in de wijken.  En uiteraard ook om de straten zelf meer leefbaar en 'woonbaar' te maken.
- Hier was al één 'life' vergadering, en één digitale.  Op beiden was weinig interesse van de bewoners.  Zonde.  Wie wil nu zelf niet mee beslissen, hoe zijn/haar straat er in de toekomst zal uitzien?  Praat er al over met je buren!
We zullen alles in het werk stellen, opdat iedere bewoner de kans krijgt om zijn/haar mening, ideeën of vragen kwijt te raken.
- Hiervoor kan onze brievenbus iSchotensesteenweg 295 gebruikt worden.
- De Wijkgroep Ertbrugge is mede-oprichter van de vzw GruunRant (www.gruunrant.org ).  vzw GruunRant werkt mee aan de heraanleg van de Van Heymbeecklaan, in het kader van hun Vlaams subsidieproject GruunRant Onthardt!
 
Schotensesteenweg/Deurnesteenweg.
De baan is terug open, al was het gisteren nog voorzichtig rijden tussen het zware werfverkeer.
 
Verkeer/snelheid.
Er was - opnieuw - overleg met het district over het vele (vracht)verkeer en de te hoge snelheden op de Schotensesteenweg en de zijstraten.
Intussen zijn een aantal 'lichtere' verkeersovertredingen 'gedepenaliseerd'.  Dat wil zeggen dat ze niet meer door de politie en Parket behandeld worden (dat deden ze daarvoor trouwens ook veel te weinig).  Ze vallen nu onder de 'gasboetes'. Dat wil zeggen dat het geld van de boetes nu naar de stad gaat.  Die kunnen daarvoor personeel opleiden, zodat betere beteugeling mogelijk wordt.  De stad is ook bezig met de aankoop van mobiele flitscamera's, vooral voor de 30km/ u-straten.  Indien deze resultaat hebben, zouden de verkeersdrempels terug kunnen verdwijnen.  Er wordt gerekend op maart-april 2021, maar we kunnen best allemaal al oefenen :-)
In diezelfde periode zullen de door de stad aangekochte auto's rondrijden, die alle nummerplaten scannen, en 'schuingeparkeerde', niet-verzekerde, en geseinde voertuigen onmiddellijk opsporen en verbaliseren. 
Op een aantal fietspaden werden vierkante borden max 25 km/u aangebracht.  Wij doen hierbij een oproep aan alle fietsers die sneller rijden, om gebruik te maken van de rijweg.
 
Overstromingen.
Ook hier hebben we niet stil gezeten.
Blijkt, dat op de hoek van de Jozef Van Poppelstraat, het rioolwater van beide richtingen Schotensesteenweg en aanhang (welke straten dat  zijn), bij elkaar komen.  Bij zware regenval zou dit een oorzaak kunnen zijn van het overstromen van de riolering in de kelders.  Wordt verder onderzocht.
 
De Leerexpert.
Ook de school plant werken en verbouwingen.  Ook hier kregen we toezegging, dat de buurt inspraak kan krijgen.  Er waren reeds twee vergaderingen, waarop heel weinig interesse getoond werd door de buurt.  Zonde, want De Leerexpert wil een buurtschool worden, en de mogelijkheid bieden aan buren om gebruik te maken van hun 'infrfrasstruuctuur'.  Ik hou jullie op de hoogte van de verdere plannen en vergaderingen.
 
Ertbrugge.
Zoals jullie weten, kocht het Agentschap Natuur en Bos (Vlaamse overheid) de gronden van de erven de Borrekens, en overweegt nog aankoop van andere gronden op Ertbrugge.
Er wordt een landschapsbeheersplan opgesteld (wordt eerstdaags goedgekeurd door de Vlaamse regering), teneinde een degelijk beheer mogelijk te maken (o.a. wandelpaden).  Daarin kunnen ook de bewoners van Ertbrugge betrokken worden.
 
De geplande werken aan de Schotensesteenweg, de Van Heymbeecklaan en de Leerexpert, willen we aangrijpen als een kans om Ertbrugge nóg beter te maken.
Daarom moeten we al die plannen laten samenwerken.  Niet gemakkelijk.  Maar zeker is, dat we in al die plannen betrokken worden, en zowat de enige schakel zijn, die van alle plannen op de hoogte is.
Goesting om daaraan mee" te werken?  Laat iets weten!
 
Verdere onthardingen.
De Jaak Van Rillaerlaan en de Van Overmeirelaan worden op latere datum ook heraangelegd als klimaatstraat.  Uit de aanleg van de Van Heymbeecklaan kunnen lessen getrokken worden voor deze straten.
Ook op vele andere plekken (waaronder de Zwarte Arend) wil het district Deurne ontharden en vergroenen.
 
Beste wensen voor een beter 2021, en tot later.
Hou het gezond!
En hopelijk vieren we de 35-jarige bescherming van Ertbrugge als landschap in (mei?) 2021!